Reklamné oznámenie
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.

Tréningy prebiehajú súbežne s nácvikom tanečných rozprávok a muzikálov. Deti sa učia rôznym tanečným štýlom a technikám. Okrem základov baletu sa sústredíme najmä na show dance, lyrický tanec a u najstarších prvky contemporary. Súčasťou tréningov sú aj základy gymnastiky (u pokročilých šikovných detí prechádzame na zložitejšie prvky), ktorú využívame v choreografiách. Zostavy sa učia nielen odtancovať, ale ich aj precítiť. Pri tréningoch dbáme na správne držanie tela, správne dýchanie pri cvičení, správnu techniku predvedených pohybov. 

Deti sa každoročne predstavia na dvoch premiérach rozprávok/muzikálov, kde svoju šikovnosť predvedú nielen rodičom, ale aj veľkému množstvu divákov z trnavských materských a základných škôl. 
V súťažných skupinách majú dievčatá pridané základy akrobacie (ako jednotlivci aj skupiny).

Ukážky gymnastického tréningu: 

Ukážky z choreografií:

DETI

JUNIORKY