Reklamné oznámenie
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.

SHOW DANCE/MUZIKÁLOVÝ TANEC

Tréningy v skupine MINI (od 6 rokov) sú zamerané na základy tance (súčasťou sú lekcie klasické tanca, choreografie v štýle show dance), pracujeme na flexibilite, koordinácii, dôraz sa kladie na prácu v skupine. Súčasťou tréningov sú taktiež  základy gymnastiky.

Tréningy skupín DETI a JUNIORI sú obohatené o samostatné hodiny gymnastiky a baletu, náročnejšie krokové variácie. Našou snahou je podchytiť talentované deti, ale taktiež učíme členov skupiny pracovať (napr. na choreografii) ako jeden tím a vzájomne sa ťahať. V pripravovaných choreografiách sa učia členovia skupín nielen odtancovať naučené, ale aj prežívať danú tému, pracujeme s výrazom tváre, gestami a mimikou.

Všetci členovia SHOW DANCE skupín sa zúčastňujú ako tanečníci v našich muzikáloch.

 

IMG_3024

 

Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah