Reklamné oznámenie
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.

TANEČNÁ A GYMNASTICKÁ PRÍPRAVA

Deti sú rozdelené do skupín mladších (4 - 5 ročné) a starších (5 - 6 ročné). Príprava je zameraná na osvojenie si základov gymnastiky, rozvoj obratnosti, ohybnosti, správne držanie tela.

Tréningy prebiehajú hravou formou. Využívané sú detské piesne, riekanky (u mladších detí), cvičíme na žinenkách, kladine, trampolíne a nacvičujeme prvé jednoduché choreografie.

Členský príspevok je 20€/mesačne. Členský príspevok sa platí vždy vopred (napr. na október v septemberi). Tréner má právo dieťa nevziať na tréning v prípade neuhradenia členského príspevku. Členský príspevok je nenávratný a v prípade choroby zdokladovanej lekárom je možné PRELOŽIŤ polovicu resp. celý členský príspevok do ďalšieho mesiaca. Členský príspevok NIE JE možné presunúť na iného člena! V prípade, že dieťa nebude chcieť v tréningoch pokračovať, členský príspevok vrátený nebude.